Bevara och utveckla kulturarv vid vatten

En lång rad aktörer har tagit initiativet till ett Vattenhistoriskt Nätverk, VhN. Det är institutioner och organisationer som Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges Industriminnesförening, Svenska Byggnadsvårdsföreningen m fl. Även LRF och SVAF har inbjudits delta. Syftet är att bevara och utveckla kulturarv vid vatten. Till en början kommer mycket att handla om det … Läs mer

VÄLBESÖKT VATTENKRAFTSEMINARIUM

Borgvik – ett utmärkt exempel där småskalig vattenkraft, kulturhistoria och besöksnäring förenas! De regionala vattenkraftföreningarna har blivit alltmer aktiva och starka under det tryck som uppstått de senaste åren med ifrågasatta tillstånd för vattenkraftverk. Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF, är inget undantag och har ökat sitt medlemstal från 40 till 70 under 5 år. Den 5 maj … Läs mer

Myndigheterna har inte förstått energipolitiken

Myndigheterna vill uppenbarligen inte inse att politikerna i två steg lagt om kursen när det gäller vattenkraften. Civilutskottet borde därför i sitt utlåtande till riksdagen understryka de politiska avsikterna, skriver Thomas Sandberg på Second Opinion. Läs hela artikeln här!

”Bättre för sent än aldrig med ny lag om vattenkraft”

Enda syftet med dyra och onödiga utredningar är att pressa folk att avstå från ansökan om vattenkraftverk. Många har dock, trots stora ekonomiska avbräck, fullföljt sina ansökningar, men i slutändan fått avslag på dem och tvingas till utrivning på egen bekostnad. Det skriver Gunnar Olsson i ett debattinlägg. Läs Gunnars artikel här.

En motorväg till havet

Gunnar Olsson och Veronica Löfquist känner oro inför utrivningen av dämmet vid Skättilljunga kvarn i Tollarp. Vi delar denna oro och undrar vilken vetenskaplig grund Kristianstads kommun stödjer sitt beslut på. Särskilt som det konstaterats att Vramsån hyser stora naturvärden trots de dämmen som funnits i Vramsån sedan Skåne tillhörde Danmark. Det finns goda skäl … Läs mer

SVAF:s styrelse efter årsstämman i Mjölby

Den nya styrelsen ser ut som följer: Ordförande          Thomas Sandberg, Uppsala och Alsterbro Vice ordförande  Mats Haglund, Tidaholm Sekreterare           Rune Hallgren, Valdemarsvik Kassör                     Göran Widing, Älmhult Ledamot                Christer Abrahamsson, Sävsjö Ledamot                Viktor Falkenström, Karlstad Ledamot                Karin Westphal, Uddevalla Ledamot                Magnus Jonsson, Kalmar Ledamot                Ulf Levein, Säffle Ledamot                … Läs mer