En motorväg till havet

Gunnar Olsson och Veronica Löfquist känner oro inför utrivningen av dämmet vid Skättilljunga kvarn i Tollarp. Vi delar denna oro och undrar vilken vetenskaplig grund Kristianstads kommun stödjer sitt beslut på. Särskilt som det konstaterats att Vramsån hyser stora naturvärden trots de dämmen som funnits i Vramsån sedan Skåne tillhörde Danmark.

Det finns goda skäl för skrivbordsfolket i Kristianstads kommun att ta ett varv till och med respekt inhämta den kunskap folket som levt sitt liv vid Vramsån besitter, innan grävmaskinernas käftar sliter sönder det som människor med handkraft byggt för att underlätta vardagens arbete.

Speglar åtgärderna i Vramsån den folkets vilja som politikerna representerar? Kristianstads kommun behöver inte ta Mark- och miljödomstolens tillstånd i anspråk.

Läs Gunnars artikel här!