Fortum lanserar nu elavtal med 100 procent vatten

» Fortum lanserar nu elavtal med 100 procent vatten från företagets egna vattenkraftverk i Sverige med ursprungsgarantier till kunderna”, skriver Fortum i ett pressmeddelande. ”Vi ser att intresset för egen småskalig vind- och solkraftsproduktion ökar. Samtidigt klarar dessa produktionstekniker bara av att leverera kraft vid vissa tider på dygnet. Eftersom en kund med 100 procent … Läs mer

NEAS och Marsh bjuder in: Workshop för producenter av förnybar elkraft

Nu är det åter dags för workshops i samarbete med Svensk Vindkraftförening, Svensk Vattenkraftförening och SERO. Även producenter som inte är med i föreningarna är välkomna. Sista dag för anmälan: 19 september Anmäl er genom att klicka på inbjudan nedan http://www.neasenergy.com/da/om-os/tilmelding/anmaelan-till-workshops Mjölby – Tisdag 30 sept. kl. 13-17 Skara – Onsdag 1 okt. kl. 13-17 … Läs mer

Svante Leijon: Hur blev det så här…

Som akademiker funderar man över hur det kan komma sig att den problematiska situationen för småskalig vattenkraft uppstått. Här är mina tankar och se dem som hypotetiska. Om man först gör en s.k. aktörsanalys och ser till de olika aktörerna och deras handlingsmönster finns en komplex karta aktörer På central nivå finns riksdag och nationella … Läs mer

Thomas Kvist i DI Agenda Energi: Länsstyrelserna driver en häxjakt

Thomas Kvist: Egentligen har det aldrig varit lönsamt att bygga ny produktion. När den storskaliga vattenkraften i Sverige byggdes ut, var det staten som gjorde det. Sedan tog det många år innan de stora vattenkraftverken blev kassakor… Men nu är de ju det. Angående den småskaliga vattenkraften så är bilden fullständigt annorlunda genom att länsstyrelserna nu … Läs mer

Partierna om småskalig vattenkraft: Socialdemokraterna

Hur ser ditt parti på småskalig vattenkraft?   Svar: Vattenkraften är en kraftkälla med stor potential och behöver effektiviseras i samband med utbyggnaden av förnybara energikällor. Vattenkraften utgör baskraften i den svenska elproduktionen, men storskalig vattenkraft används också som reglerkraft för andra energislag då energibehovet hos hushåll och företag varierar under olika tidsperioder. Vattenkraftens roll … Läs mer