Thomas Kvist i DI Agenda Energi: Länsstyrelserna driver en häxjakt

Thomas Kvist: Egentligen har det aldrig varit lönsamt att bygga ny produktion. När den storskaliga vattenkraften i Sverige byggdes ut, var det staten som gjorde det. Sedan tog det många år innan de stora vattenkraftverken blev kassakor… Men nu är de ju det.

Angående den småskaliga vattenkraften så är bilden fullständigt annorlunda genom att länsstyrelserna nu driver en häxjakt mot den, i varje fall i Västergötland. I början hänvisade de till EU-direktiv, tills de kom de på att det ju faktiskt inte har anammats i Sverige än. Då började de kräva miljökonsekvensbeskrivningar på befintliga kraftverk…

Ingen vet varför och vem som har initierat detta.  Länsstyrelserna jobbar med stängda dörrar, man får inte komma in där. Ett antal kraftverk har fått förelägganden och har redan fått en dom i första instans och är på väg till andra. Det här är obegripligt och oerhört allvarligt.

Erik Brandsma: Det finns omkring 2 100 vattenverksanläggningar i Sverige, de flesta mycket små. Många opererar med koncessioner som är mycket gamla och inte lever upp till de miljömål och direktiv som gäller. Därför bör den här vattenkraften också miljöprövas.

Den stora volymen av vattenkraften ligger i ett begränsat antal dammar. Min bedömning är att den produktionen inte drabbas av stora inskränkningar.

Thomas Kvist: Men frågan är att en stor del av småkraftverken ligger i gamla kulturmiljöer. Nu säger länsstyrelsen att de gamla dammarna ska tas bort och vattennivån sänkas. I så fall tar man i den å, som jag tänker på, bort två offentliga badplatser och ett antal vattenspeglar… samtidigt som bönderna får EU-bidrag för att bygga just vattenspeglar. De äldsta av dem har funnits där i 300 år.

Vart ska flodpärlmusslan ta vägen som bott där nästan lika länge? Vad har man för perspektiv när man säger att nu spränger vi dammarna för att få allt som det var för 300 år sedan? Det här är ett gravt ingrepp i ett landskap där vattenmiljöerna haft samma struktur i generationer.

Erik Brandsma: En avvägning av olika värden måste göras…

Thomas Kvist: Ja, men det är på tiden att länsstyrelsen talar om varför. Tjänstemännen övertolkar reglerna å det grövsta.

http://www.di.se/agenda/energi/artiklar/2014/9/9/framtidens-elforsorjning-kraver-bred-politisk-enighet/