Reläskyddssystem för småskalig vattenkraft

En fallstudie för rekommenderad uppgradering av reläskyddssystem

Examensarbete 30 hp Juni 2016

Anders Edberg, student vid Uppsala universitet har ägnat sitt examensarbete småskalig vattenkraft och hur den kan skyddas mot elektriska fenomen.

I anslutning till produktionen i en vattenkraftstation finns det flera olika fel samt onormala driftssituationer som kan uppstå. På grund av mekaniska och/eller elektriska fel så kan olika former av kortslutningar eller andra skadliga händelser uppstå. I värsta fall kan det leda till personskador då komponenter som normalt är säkra att beröra blir spänningssatta. Det kan också leda till omfattande skador på vattenkraftstationerna vilket kan resultera i produktionsbortfall med kostsamma reparationer som följd. För att undvika det finns olika typer av skydd och vakter installerade. Skydd finns i ett antal olika varianter ifrån enklare elektromekaniska reläer till digitala skydd med flera inbyggda skyddsfunktioner.

Den huvudsakliga funktionen för ett reläskydd kan beskrivas som en kontakt som sluts, eller öppnas, vid ett visst funktionsvärde. Exempelvis om en ström blir högre än ett visst förinställt värde så sluter reläet en krets som sedan styr ytterligare skyddsfunktioner. Detta kan ske antingen rent fysiskt som hos elektromekaniska reläer eller inprogrammerat i en modern digital skyddsutrustning.

Länk till examensarbetet finner du här!

Lämna en kommentar