En av de stora turbinmännen

EVALD HOLMÉN HAR GÅTT UR TIDEN Evald Holmén föddes 1929 i Långaryds socken i sydvästra Småland och gick bort på midsommarafton 2016. Evald var en känd och uppskattad specialist på vattenturbiner och han delade generöst med sig av sina kunskaper. Hans karriär inom turbinbranschen började på NOHAB i Trollhättan i början av 1950-talet. På det … Läs mer

LRF: Småskalig vattenkraft i en akut situation

LRF försöker dra sitt strå till stacken för att hjälpa sina medlemmar som är ägare till småskalig vattenkraft och det är ju samma personer som en del av våra medlemmar. SVAF är medlem i LRF och LRF är medlem i SVAF. Vi utbyter information och erfarenheter efter bästa förmåga. LRF ser den småskaliga vattenkraften som … Läs mer

Kulturmiljöer vid vattendrag

Riksantikvarieämbetet belyser framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder och sammanfattar i en rapport bland annat: Vidare har det framkommit att miljöbalkens möjlighet för kulturmiljöhänsyn är underutnyttjad, att det finns brister i samråds- och beslutsunderlag som är till nackdel för beaktandet och bevarandet av kulturmiljöer. Ta del av rapporten här.

Smålandsposten: Kulturmiljöer riskerar utarmas

Man måste bättre väga in kulturhistoriska hänsyn när man ska pröva lagligheten och tillstånden för äldre vattenanläggningar, menar länsantikvarie Heidi Vassi. Vartorps kvarn är exempel på en anläggning som har stora värden. 10 000 kulturhistoriska anläggningar riskerar att rivas ut när dammar, sågar och kvarnar ska miljöprövas efter dagens krav. Läs hela artikeln här!

Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

EU-domen om Schwarze Sulm, Österrike har nått Riksdagen. Interpellationsdebatt 28 juni 2016 Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk … Läs mer