LRF: Småskalig vattenkraft i en akut situation

LRF försöker dra sitt strå till stacken för att hjälpa sina medlemmar som är ägare till småskalig vattenkraft och det är ju samma personer som en del av våra medlemmar.

SVAF är medlem i LRF och LRF är medlem i SVAF. Vi utbyter information och erfarenheter efter bästa förmåga.

LRF ser den småskaliga vattenkraften som en resurs i det hållbara samhället. Nu hotas dock hela branschen genom den ska underkastas orimliga tillståndsprocesser där allt ansvar hamnar på enskilda landsbygdsföretagare. LRF har mött några av de människor som fastnat i miljöbyråkratins just nu hårdaste rävsax.

Läs om mötena här!