ANPASSNING AV ELSYSTEMET MED EN STOR MÄNGD FÖRNYBAR ELPRODUKTION

En slutrapport från Svenska kraftnät ”Beroendet av el i samhället och elens andel av energianvänd­ningen ökar stadigt både i Sverige och Norden och ännu mer i övriga Europa. Elen och elsystemet förväntas spela en allt större roll i omställningen av energisystemet genom över­gång till el som energibärare.” ”Kraftsystemet kommer därför under en relativt lång tid … Läs mer

HaV talar om åtgärder – inte om utrivning

Diskussionerna om siffran 1,5 TWh i Energimyndighetens och HaV:s Nationella plan har skapat många låsningar – precis som siffran 570 kraftverk i utredning och förslag till utformningen riskerar att göra. Svensk Vattenkraft har frågat HaV:s Johan Kling hur man fått fram 1,5 TWh. – För att komma fram till ett värde för betydande negativ påverkan … Läs mer

SVAF om generaldirektörernas dokument

Det dokument som debatteras är ett resultat av generaldirektörernas Erik Brandsma, Energimyndigheten och Björn Risinger, tidigare HaV, numera Naturvårdsverket, sammanfattning av det de anser viktigast av det som förts fram under mer än ett års möten mellan ovannämnda generaldirektörer, vattenkraftbranschen och miljöorganisatorer. SVAF har inte skrivit under detta dokument och har under och efter samtliga möten i … Läs mer

Vattenkraftbranschen erbjuder miljöfond – om politikerna gör sin del

Resultatet av mer än ett års diskussioner, dels inom den s.k. högnivågruppen där Vattenfall, Statskraft, E.On, Fortum, Tekniska Verken i Linköping, Skellefteå Kraft, SVAF och miljöorganisationerna ingått, men också inom Svensk Energis arbetsgrupp Vattenkraft (där Gunvor Axelsson är adjungerad) och styrelse är beslutet att stötta verksamhetsutövare som åläggs åtgärder genom bildandet av en branschfond. Allt under … Läs mer