SVAF om generaldirektörernas dokument

Det dokument som debatteras är ett resultat av generaldirektörernas Erik Brandsma, Energimyndigheten och Björn Risinger, tidigare HaV, numera Naturvårdsverket, sammanfattning av det de anser viktigast av det som förts fram under mer än ett års möten mellan ovannämnda generaldirektörer, vattenkraftbranschen och miljöorganisatorer.

SVAF har inte skrivit under detta dokument och har under och efter samtliga möten i tal och skrift framfört de viktiga fördelarna med småskalig vattenkraft .

Ingen deltagande organisation eller företagsföreträdare har kunnat lämna ett särskilt yttrande.

SVAF betonar starkt att inga vattenkraftverk ska läggas ner/rivas ut. Siffran 570 i dokumentet kommer ur ett teoretiskt beräkningsexempel som bygger på den nationella strategin som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten tog fram 2014, där de kom fram till att vatten motsvarande 1,5 TWh behöver avsättas för att motsvara erforderliga åtgärder i vattendragen.

SVAF anser att den småskaliga vattenkraften skall bevaras och utvecklas

SVAF anser att RESTOR Hydro-projektet visar hur den småskaliga vattenkraften kan bygga ut i Sverige och i EU.

Att åtgärder ska genomföras enligt vattendirektivet är ostridigt. Frågan är när, var och hur. HaV driver nu fyra pilotprojekt som omfattar Lule älv, Dalälven, Nissan och Emån, där det utreds var bäst åtgärder kan genomföras med minst pengar. Projekten avses bli vägledande hur landets övriga vattendrag ska hanteras.

SVAF har stridigt hårt för att kravet på nyprövning ska bort ur resonemangen och att det i stället är omprövning av villkor som gäller.

SVAF hoppas på förenklade prövningsprocesser och en fond där alla deltagare betalar efter elproduktion och där de stora kraftbolagens bidrag kommer att hjälpa de små.

I paketet som generaldirektörerna lagt fram finns  en finansieringslösning, där de ekonomiskt starka hjälper den ekonomiskt svage. Den bygger mycket på det jobb som förre GD:n vid Energimyndigheten Thomas Korsfeldt gjort åt SVAF.

Det är nu arbetet startar med fortsatt politikerinformation, där vi inte motsätter oss översyn av villkor för vattenhushållning, men motsätter oss varje åtgärd som äventyrar vår verksamhet.

Nu gäller det att se möjligheter och inte hot men inget kommer gratis. Det är nu jobbet börjar.

Jan-Åke Jacobson, deltagare i samtalen, Gunvor Axelsson, ersättare vid det senaste samtalet