ATL: Faran inte över för vattenkraften

Lagändringen som ska göra det enklare och billigare för den småskaliga vattenkraften att få moderna miljötillstånd kanske inte kommer att betyda så mycket som man hade kunnat hoppas. Myndigheternas försök att inte låtsas om att politikerna lagt om kursen 180° uppmärksammas av allt fler. Läs den insiktsfulla ledaren i ATL.

LandLantbruk: Om det inte klassas som KMV kan det bli fråga om utrivning

När Vattenmyndigheternas samråd om KMV, kraftigt modifierade vatten för vattenkraft, avslutades riktade LRF och Svenska vattenkraftföreningen stark kritik mot framför allt det som man tycker saknas i underlaget. – Man borde ha följt den uppmaningen som står skriven i propositionen, att KVM-tillämpningen ska göras fullt ut enligt vattendirektivets riktlinjer, säger Rune Hallgren, Svensk vattenkraftförening, till … Läs mer

Sveriges Radio: Fem års kamp

Efter fem års kamp och en miljon kronor i egna medel får Bengt Persson i Strömsberg fortsätta driva sitt vattenkraftverk i Lyckebyån. Lyssna på inslaget här! Trots vad som sägs i inslaget är vi inte en krympande skara, vi vidmakthåller de kraftverk som finns, En hel del vågar satsa och utveckla och vi ser att de nationella … Läs mer

Tidningen Skogen

Tidningen Skogen med tema Natur och Viltvård i sitt senaste nummer (s 12 – 13) har ett intressant reportage om hur Skogssällskapet skapat en ny våtmark. Där nämns “Flödesutjämnare, buffert och magasin” som några av våtmarkernas många nyttor. För vattenkraften är det en stor fördel att inte allt vatten kommer ut i vattendragen direkt efter t ex ett … Läs mer