Sveriges Radio: Fem års kamp

Efter fem års kamp och en miljon kronor i egna medel får Bengt Persson i Strömsberg fortsätta driva sitt vattenkraftverk i Lyckebyån.
Lyssna på inslaget här!

Trots vad som sägs i inslaget är vi inte en krympande skara, vi vidmakthåller de kraftverk som finns, En hel del vågar satsa och utveckla och vi ser att de nationella myndigheterna och politikerna sakta men säkert börjar bli medvetna om den småskaliga vattenkraften allt större betydelse i takt med att allt mer vindkraft matas in och behöver kompletteras med reglerbar vattenkraft.

Från årsskiftet har vi ju också ett nytt regelverk som ska förenkla de kommande 20 årens omprövningar. En annan avgörande faktor är Vattenkraftens Miljöfond som kommer att stå för 85 % av kostnaderna för tillståndsprocess och de eventuella miljöåtgärder som en dom kan resultera i. Strömsberg är ett av kanske 50 fall som förmodligen inte kommer att ersättas av fonden, då det gick i gång innan fonden hade presenterats. SVAF arbetar på att försöka flytta gränsen för retroaktivitet bakåt i tiden, så en liten chans kan finnas för Bengt.