LandSkogsbruk: Debatt om makten över vattnet

Göran Hartman startade med uppmaningen “Politiker – ta tillbaka makten över vattnet”. Det fick landshövdingen i Örebro att reagera, varpå Göran återkom.

Läs vidare här, här och här!