Miljöinnovationer inom småskalig vattenkraft

Till ledamöter i Sveriges Riksdag, Små befintliga vattenkraftverk föreläggs numera ofta av myndigheter och domstolar att anlägga fiskomlöp till höga kostnader. Dessa förelägganden föregås sällan av ordentliga utredningar som visar på behov och förutsättningar att nå resultat. Kunskapen inom detta…

Landshövdingen i Värmland skriver till regeringen

Landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson, tidigare riksdagsledamot för centerpartiet har skrivit till miljö- och energidepartementet. I brevet poängterar han behovet av at “se över kraven och processen för att få till stånd moderna tillstånd med miljövillkor for en befintlig verksamhet…