Landshövdingen i Värmland skriver till regeringen

Landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson, tidigare riksdagsledamot för centerpartiet har skrivit till miljö- och energidepartementet. I brevet poängterar han behovet av at “se över kraven och processen för att få till stånd moderna tillstånd med miljövillkor for en befintlig verksamhet med svag ekonomisk bärkraft såväl ur samhällets synpunkt som for den enskilde verksamhetsutövaren”. Läs hans brev här!