Växjö kommun: Beslut om strategi för kommunens vattenkraftverk och dammar

Växjö kommun

Den 27 april 2015, fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå att kommunfullmäktige antar förslaget till åtgärdsstrategi för kommunens vattenkraftverk och dammar.

Växjö kommun äger fyra vattenkraftverk och ett tiotal dammar som är av betydelse för miljö- och vattenförhållandena i flera av kommunens mest betydelsefulla sjöar och vattendrag. Bakgrunden till åtgärdsstrategin är ny kunskap om miljöpåverkan och översvämningsrisker, förnyelsebehov på grund av uttjänta anläggningar och kommande miljökrav via tillsyn.

– Vi är stolta över att nu kunna föra denna framtidsfråga vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Åtgärdsstrategin ger oss möjlighet att långsiktigt kunna planera och prioritera våra åtgärder och investeringar av våra vattenkraftverk och dammar, säger Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden.

Åtgärdsstrategin handlar om att ta ett helhetsgrepp om kraftverken och dammarna, men också att modernisera vattenkraftverken och dammarna på ett sätt som tillvaratar den småskaliga vattenkraftens möjligheter, möjligheter att utveckla naturvärden, minimera översvämningsrisker och samtidigt bibehålla och förvalta kulturmiljövärden.

– Det här är en viktig del i att förverkliga arbetet med Europas grönaste stad, säger Cheryl Jones Fur, andre vice ordförande i tekniska nämnden. Vi vill värna om den småskaliga vattenkraften samtidigt som vi vårdar och utvecklar våra natur- och kulturmiljöer.

Åtgärdsstrategin kommer gälla för perioden 2016 – 2027. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige i juni.

För mer information och frågor:
Sofia Stynsberg (m), tekniska nämndens ordförande Telefon 0470-73 46 38 eller 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (mp), tekniska nämndens andre vice ordförande Telefon 0470-73 46 17, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig i Växjö kommun Telefon 0470-412 52, E-post andreas.hedren@vaxjo.se