2024 års Skvaltapris tilldelas Rune Hallgren

Föreningens ordförande Gustaf Hellström (till väster) överlämnar 2024 års Skvaltapris till Rune Hallgren Genom att kombinera sin gedigna expertis med en outtröttlig vilja att lära och dela med sig av kunskap har Rune blivit en oumbärlig resurs för SVAF och branschen som helhet. Han är djupt insatt i både regelverk från EU och från svenska … Läs mer

Vattenkraften – pålitlig även i kris?

Vattenkraftens betydelse har vuxit som möjliggörare för flexibilitet och stabilitet i elsystemet lokalt, regionalt och nationellt. Förmågan till ödrift är allt viktigare för elberedskapen. Regeringen har öppnat för en större helhetssyn i omprövningen av vattenkraften. Men hur nås detta i praktiken? Besök vårt seminarium i Almedalen! Mer information finner du här.

Bixia hälsar välkommen till producentträff

Under träffarna bjuds på en färsk marknadsdragning och diskussion om den fysiska handeln i praktiken. Varje träff kommer att ha en expert på plats som kommer att dela med sig av insikter om de nya möjligheterna till intäktsströmmar, såsom batterier, inom stödtjänstmarknaden. Läs mer om tider, platser och anmälan här.

Medlemsbrev om paus för nya ansökningar till miljöfonden

Brev till medlemmar i Svensk Vattenkraftförening Med anledning av den pressmeddelande som Vattenkraftens miljöfond (VMF) släppte i fredags (12/4) vill SVAF styrelse informera medlemmarna styrelsens ställningstagande till det inträffade. Bakgrund Styrelsen har under lång tid påtalat att processen för omprövningen av vattenkraften inte fungerar. Avvägningen mellan miljönytta och övriga samhällsnyttor görs inte. Det görs inte … Läs mer

Nya anmälningar till Vattenkraftens Miljöfond pausas tills vidare

Pressmeddelande från Vattenkraftens miljöfond Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Nuvarande lagstiftning och myndigheternas tillämpning av denna riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från 1 maj 2024 … Läs mer

Debatt i Land Lantbruk

Reglerade vattendrag har räddat hos genom översvämningar och torka Fredstanken och EUs vattendirektiv är EUs ledande direktiv för överlevnad i klimatförändring i global uttorkning. Den svenska tappningen är som jag ser det, en omöjlig utopi. Det skriver Göran Hartman, vattenreglerare, Tiveden. Läs hans artikel här!

”Behövs krafttag för att nå vattendirektivets syfte” i Second opinion

Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd riskerar att medföra oacceptabla skador på det svenska elsystemet där vattenkraftens förmågor är vitala, skriver Gustaf Hellström, ordförande i Svensk Vattenkraftförening. Sverige har genom sin tolkning av EU:s vattendirektiv försatt sig en ohållbar situation, menar han. Läs artikeln här!