Nya anmälningar till Vattenkraftens Miljöfond pausas tills vidare

Pressmeddelande från Vattenkraftens miljöfond

Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Nuvarande lagstiftning och myndigheternas tillämpning av denna riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden för att göra en översyn av villkoren för fonden.

Läs pressmeddelandet här!