Svenska Dagbladet – debatt vattenkraft

Vattenkraften behövs för att säkra tillväxt och försörjningstrygghet av el. Regeringen måste säkra att miljöprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv, skriver företrädare för branschen.

Läs artikeln här!