Småskalig vattenkraft hotas av att länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland

Småskalig vattenkraft hotas av att länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland som kräver att de förnyar sitt tillstånd i enlighet med dagens alltmer komplicerat regelverk, skriver Svante Leijon, själv ägare till ett litet vattenkraftverk i ett biflöde till Nossan. De eldsjälar – småföretagare – som driver denna småskaliga industri och vårdar ett kulturarv – är naturligt … Läs mer