Småskalig vattenkraft hotas av att länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland

Småskalig vattenkraft hotas av att länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västra Götaland som kräver att de förnyar sitt tillstånd i enlighet med dagens alltmer komplicerat regelverk, skriver Svante Leijon, själv ägare till ett litet vattenkraftverk i ett biflöde till Nossan.

De eldsjälar – småföretagare – som driver denna småskaliga industri och vårdar ett kulturarv – är naturligt nog förtvivlade. Får länsstyrelsen sin vilja igenom kommer många med stor sannolikhet att slå igen. Istället för en levande landsbygd blir det som i Bilbao – ett antal minnesmärken som förfaller med tiden. Ingen kommer att vilja förvärva dessa fastigheter om det inte får bedrivas verksamhet där.

Ärenden håller på att prövas förvaltningsrättsligt, så det finns kanske hopp. Emellertid borde man kunna angripa problemet på ett mer konstruktivt sätt.

Länsstyrelsen argumenterar utifrån Nossans fiskrikedom och att fisken bör ha fri passage för sina vandringar. Sådant borde ju kunna ordnas på ett inte alltför kostsamt sätt med lämplig teknologi.
Här borde de instanser som berörda kommuner, länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling etc. kunna ta ett initiativ och lösa upp frågan. Berörda småföretagare skulle säkerligen välkomna ett sådant initiativ i den dystra situation de blivit försatta i.

Fisken skulle heller inte ha nytta av nedläggningar och att förvaltande av verksamheter, dammar etc. inte vårdas.

SVANTE LEIJON, Ínnehar ett mycket litet vattenkraftverk i en av Nossans bifloder.

http://www.alingsastidning.se/debatt_visa.asp?id=7093