Kvarnägare i Lidan och Nossan informerade politiker om länsstyrelsens åtgärder

Mötet i föreningshuset i Tråvad bevakades av lokala medier:

I Radio Skaraborg intervjuas Gunnar Eriksson:

Gunnar Eriksson har drivit Brotorps kvarn i Tråvad sedan 1975. År 2015 går tillståndet ut och han befarar att det kan bli mycket kostsamt.

– Kvarnen är skattlagd en gång i tiden, det innebär att den har tillstånd. Kostnaderna för att söka nytt tillstånd kan hamna runt 400 000.

Gunnar Eriksson tycker inte att länsstyrelsen har skött den här frågan bra.

– De kunde ju ha fört en dialog. Om de nu vill ha fiskvägar och vad det är de vill så kunde vi ju ha diskuterat det.

Nya Lidköpings-Tidningen skriver:

“I måndags bjöd ett tiotal kvarnägare in lokala politiker för att lufta sin oro över den pågående utredningen, vars resultat kan innebära att kvarnägarna tvingas söka nya miljötillstånd för att få fortsätta sin verksamhet. Tidsfristen går ut redan under 2015.
– Vi behöver er hjälp. Vi vill att ni hjälper oss att bromsa länsstyrelsen, sade Hugo von Scheele, som äger Algutstorps kvarn.

Vid mötet, som hölls i Tråvad, medverkade Gunvor Axelsson, ordförande i Svensk vattenkraftförening, och menar att länsstyrelsen har för bråttom med förelägganden om nya tillstånd och att man feltolkar EU-rättens krav för vattenkvalitet och påverkan på flora och fauna.
Varken hon eller de kvarnägare som deltog i mötet kan se att ett förslag om nya prövningar skulle innebära förbättringar i vattensystemen.
Kvarnägarna är kritiska till hur länsstyrelsen hanterar frågan.
– Man kunde ha fört en dialog med oss, menar Gunnar Eriksson.
Nya miljötillstånd betyder dryga kostnader för tillståndsansökan. Det kan röra sig om flera hundra tusen kronor. Effekten av det kan bli att många små kraftverk läggs ned.
– Det påverkar i sin tur sysselsättning och kapar möjligheterna till landsbygdsutveckling, menar Hugo von Scheele.”