KURS I SMÅSKALIG VATTENKRAFT INSTÄLLD – Återkommer under hösten

Den planerade kursen i småskalig vattenkraft i Karlstad den 28-29 april är inställd. Nästa kurstillfälle blir under hösten 2014.

Denna kurs, Grundkurs i småskalig vattenkraft, har arrangerats över 15 år, har varit mycket populär och mer än 250 personer har gått kursen.

Den har under åren utvecklats en hel del.

Dagsprogramen är upplagda så att dag 1 innehåller huvudsakligen teknik och miljö medan dag 2 huvudsakligen omfattar ekonomi-, tillstånds-, försäkrings, och samhällsfrågor.