Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader. – Lokala organisationer oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel … Läs mer

SVAF:s Årsstämma i Karlstad 12 och 13 april 2014

SVAF:s Årsstämma 12 och 13 april 2014 Carlstad Congress Center   Lördag 12 april: Registrering och kaffe från 09.15 10.00 Programmet startar med: EU på två stolar? Återstarter i RESTOR Hydro och utrivningar i Ramvattendirektivet, eller..? Om Restor Hydro och Mill Map Om Vattenverksamhetsutredningen Vad vet vi hittills? Vad säger politikerna? Omlöp, fiskvägar, faunapassager Vad … Läs mer

Nya regler för dammsäkerhet från 1 juli 2014

Arbetet med dammsäkerhet och tillsynen av dammar ska förbättras. Damminnehavare måste göra konsekvensutredningar och länsstyrelserna ska dela in dammarna i dammsäkerhetsklasser baserat på dessa utredningar. Regeringen får möjlighet att införa föreskrifter för damminnehavarnas egenkontroll och rapportering. Den som är skyldig att underhålla en damm i någon av de säkerhetsklasser som föreslås ska betala en årlig … Läs mer

Europaportalen: Hård kritik mot tysk energipolitik

En tysk expertgrupp menar att den tyska lagen om att öka andelen förnybar energi inte är bättre för miljön eller ökar innovationen men däremot är en kostsam historia. Den statliga utredningen, som beställts av tyska regeringen och författats av expertkommittén EFI, överlämnades till förbundskansler Angela Merkel på onsdagen. Och utredningens kritik mot den tyska lagen … Läs mer

Vill Sportfiskarna riva ut all småskalig vattenkraft; eller..?

I en insändare i Norrköpings Tidningar skriver Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström: Svensk Energi menar att den storskaliga vattenkraften och den viktiga reglerkraften kommer att hotas. Men storskalig vattenkraft är skyddad från att påverkas nämnvärt genom regler i både miljöbalken och EU:s vattendirektiv. Fokusera i stället på den småskaliga vattenkraften. Den bidrar med ytterst lite till … Läs mer

Kontrollstation 2015 – förslag till justeringar i elcertifikatsystemet

Det förslag till förändrade kvoter som myndigheten lägger fram beror på en snabbare utbyggnadstakt än väntat, samt att den kvotpliktiga elanvändningen har varit och bedöms bli mindre än vad som tidigare förväntats. Förslaget innebär bland annat att kvoterna höjs med ca 8 TWh per år mellan 2016-2019. Mer information om förslaget och effekterna på elcertifikaten … Läs mer

Nytt vannkraftsenter skal lokke ungdom vekk fra oljebransjen

I dag (10 februari 2014) åpner Norsk vannkraftsenter (NVKS) i Trondheim med mål om å gjøre forskning og studier innen vannkraft mer interessant blant dagens ungdom. – Det er en myte at vannkraft er et fagfelt som er ferdigforsket. Gjennom å stifte Norsk vannkraftsenter vil forskningsmiljøet samarbeide tettere med bransjen, og dermed gjøre studier innen … Läs mer

“Nytt miljöförslag sätter vattenkraften på spel”

Svenskarna gillar sin vattenkraft. Ändå sätts landets mest mångsidiga energikälla och miljardbelopp nu på spel på ett unikt sätt, skriver Kjell Jansson på Svensk Energi tillsammans med Mikael Odenberg på Svenska kraftnät i en debattartikel i Dagens Samhälle: Enligt SOM-institutets mätning från 2012 så vill 43 procent av svenskarna satsa mer på vattenkraft de närmaste … Läs mer

Regeringens förslag för att undanröja tröskeleffekter vid anslutning av förnybar el

Regeringen överlämnade i går lagrådsremissen ”Tröskeleffekter och förnybar energi” som beskriver huvuddragen i en övergångslösning med syfte att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Regeringens ambition är att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se … Läs mer

”Även små kraftverk bidrar till miljövänlig kraftförsörjning”

REPLIK. Älvräddarna har missförstått vårt resonemang om de små vattenkraftverkens betydelse, svarar kommunikationschef Camilla Koebe på Ingenjörsvetenskapsakademien i Ny Teknik. Den statliga utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag om ändrade vattenrättsliga regler” har som huvudförslag att alla vattenkraftverk ska kunna miljöprövas på nytt. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är självklart positiv till miljöprövning. Men utredarnas förslag … Läs mer