Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader. – Lokala organisationer oavsett om man verkar i landsbygd…

SVAF:s Årsstämma i Karlstad 12 och 13 april 2014

SVAF:s Årsstämma 12 och 13 april 2014 Carlstad Congress Center   Lördag 12 april: Registrering och kaffe från 09.15 10.00 Programmet startar med: EU på två stolar? Återstarter i RESTOR Hydro och utrivningar i Ramvattendirektivet, eller..? Om Restor Hydro och…

Nya regler för dammsäkerhet från 1 juli 2014

Arbetet med dammsäkerhet och tillsynen av dammar ska förbättras. Damminnehavare måste göra konsekvensutredningar och länsstyrelserna ska dela in dammarna i dammsäkerhetsklasser baserat på dessa utredningar. Regeringen får möjlighet att införa föreskrifter för damminnehavarnas egenkontroll och rapportering. Den som är skyldig…

Europaportalen: Hård kritik mot tysk energipolitik

En tysk expertgrupp menar att den tyska lagen om att öka andelen förnybar energi inte är bättre för miljön eller ökar innovationen men däremot är en kostsam historia. Den statliga utredningen, som beställts av tyska regeringen och författats av expertkommittén…

Vill Sportfiskarna riva ut all småskalig vattenkraft; eller..?

I en insändare i Norrköpings Tidningar skriver Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström: Svensk Energi menar att den storskaliga vattenkraften och den viktiga reglerkraften kommer att hotas. Men storskalig vattenkraft är skyddad från att påverkas nämnvärt genom regler i både miljöbalken och…

”Även små kraftverk bidrar till miljövänlig kraftförsörjning”

REPLIK. Älvräddarna har missförstått vårt resonemang om de små vattenkraftverkens betydelse, svarar kommunikationschef Camilla Koebe på Ingenjörsvetenskapsakademien i Ny Teknik. Den statliga utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag om ändrade vattenrättsliga regler” har som huvudförslag att alla vattenkraftverk ska…