Svensk Energi vill att Kammarkollegiet inkluderas i översynen av miljömyndigheter

Svensk Energi begär att även Kammarkollegiet bör inkluderas i regeringens översyn av myndigheterna inom miljöområdet. Det framgår av en skrivelse från branschorganisationen till miljöminister Lena Ek. Regeringen beslutade den 14 november 2013 att utse en särskild utredare att ”pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under … Läs mer

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Förslaget måste dock anmälas och godkännas av Europeiska kommissionen … Läs mer