Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Det kom en ny rapport från Energimyndigheten idag enligt denna länk. Några ord ur den att ta fasta på: ”Enligt Svenska kraftnäts prognos för installerad effekt (MW) per produktionsslag och elområde vid årsskiftet 2016/2017 utgör vattenkraften i SE4 cirka 8 procent av den totala installerade effekten i detta elområde. Om jämförelsen istället görs mot den … Läs mer

Konsekvenserna av vattendirektivet

Utdrag från riksdagsprotokoll Anf. 103 LARS-AXEL NORDELL (KD): Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister Karolina Skog. I går var jag i kontakt med en man från Nossebro. Sedan fyra generationer tillbaka äger han och hans familj ett hemman och ett vattendrag, som driver både en kvarn och en ramsåg. De har hamnat i … Läs mer

Tillståndsansökning-lägesrapport och varning

Undertecknade, som säkrar vattenkvarnen Bösamöllans i Skåne fortbestånd genom turbindrift för elproduktion har liksom många kollegor drabbas av myndigheternas ”kreativitet”. Vi blev informerade om nymodigheterna av Länsstyrelsen vid ett möte i Kristianstad men lugnades samtidigt att vi kunde söka tillstånd, ”om ni har råd”. Tyvärr meddelade talaren ej vilka summor det kunde röra sig om. … Läs mer