Di: Miljöbalken bromsar hållbarhetsarbetet

Inte bara SVAF tycker miljöbalken är föråldrad som enbart tar upp miljö i mycket snäv mening. Debattörer vill tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, en mycket bredare ansats. Och då säger de ändå mycket litet om klimatet! Notera att debattörerna representerar mycket olika (politisk) bakgrund. Läs debattartikeln här!

LRF: Anläggning blev olaglig efter 250 år

Efter att ha varit godkänd i 250 år har Trobrodahls mölla blivit olaglig. Trots högt kulturmiljövärde och många värdefulla arter som uppenbarligen trivs bra, vill Länsstyrelsen i Skåne driva igenom en rad återställningsåtgärder. – Vi är beredda att göra det som krävs för miljön, men vi vill också fortsätta driva verksamheten, säger Bertil Trobro. Läs hela … Läs mer

Zonindelning?

Sverige är det EU-land som sträcker sig över flest latituder och har en längd av 1574 km. Om man reser samma sträcka söderut, från landets sydligaste delar, lär man hamna i trakterna av Rom, nästan så långt söderut man kan komma i Europa. På denna resa söderut stöter man på många olika klimatförhållanden, som vart … Läs mer