Osäker politik och höga skatter problem för framtiden

Per Nordlund är regiondirektör för Statkraft Sverige. I denna intervju diskuterar han förutsättningarna för elförsörjningen i Sverige och vad regeringens energikommission bör hantera. Bland annat handlar det om förutsättningarna för vattenkraften: “Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar i förnyelser av gamla vattenkraftanläggningar. … Läs mer

Skall el vara exportprodukt är alla källor viktiga

Spännande artikel om den framtida energimarknaden i Ny Teknik. Skribenterna är Lars Agaard, vd Dansk Energi, Oluf Ulseth, vd Energi Norge, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Juha Naukkarinen, vd Finsk Energiindustri. Detta är helt klart industrins röster, och det är delvis därför de är intressanta. Visionen är att Norden i framtiden skall bli exportör av … Läs mer

Klimatet — inte den småskaliga vattenkraften — drabbar Vätternrödingen

Vätternrödingen är nu akut hotad enligt en rapport från Högskolan i Skövde, skriver Dagens Industri. Anledningen är främst klimatförändringar. Däremot lär knappast åtgärder för att minska dessa hjälpa på kort sikt. Rapportens slutsatser är istället att för att hjälpa vätterrödingen krävs åtgärder som att begränsa inplanterade kräftors jakt på rom, minska konkurrens från inplanterad lax … Läs mer

Penilla Gunther är ny energipolitisk talesperson för KD efter Mats Odell

Förkortade tillståndsprocesser är en av ambitioner för Penilla Gunther som är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson och efterträder Mats Odell. Hon är också kritisk mot vattenverksamhetsutredningens förslag som hon uppfattar vara för långtgående. Dagens produktionskapacitet från vattenkraftverken bör inte minska. Det framgår i av en intervju på Second Opinion. Stöd till olika produktionssätt bör utformas neutralt: … Läs mer

Vattenmyndigheternas samrådsmöten

Det är dags för samrådsmöten om hur vattenförvaltning ska genomföras under 2015-2021. Vattenmyndigheterna bjuder in till möten. Alla som har möjlighet bör delta. Här hittar du kalendarium; anmäl dig och delta. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/Pages/default.aspx Vattenmyndigheterna skriver: Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, … Läs mer

Effekt är knäckfrågan för att undvika mörkläggning

Effekt är knäckfrågan för framtidens energisystem med större andel vindkraft. Men att det skulle vara så har inte nått medierna, det visar en genomgång av ett 100-tal artiklar som Second Opinion Energi har gjort, skriver Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi . Den 18 december 2014 sände Sveriges Radio P1 morgon ett längre inslag … Läs mer