Vattenmyndigheternas samrådsmöten

Det är dags för samrådsmöten om hur vattenförvaltning ska genomföras under 2015-2021. Vattenmyndigheterna bjuder in till möten. Alla som har möjlighet bör delta. Här hittar du kalendarium; anmäl dig och delta.

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/Pages/default.aspx

Vattenmyndigheterna skriver: Vi vill veta vad du vet, du är expert på ditt vatten. Fram till den 30 april* pågår samråd om dokumenten Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till Åtgärdsprogram för 2015-2021. För att vi ska kunna få ett så brett beslutsunderlag som möjligt behöver vi din information och kunskap.

För de fem vattendistrikten beskriver vi i dokumenten hur vi tycker att arbetet ska ske under den kommande sexårsperioden. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på hur du tycker att vattenförvaltning ska genomföras under 2015-2021. Är de föreslagna åtgärderna realistiska? Har ditt vatten rätt status etc?

2015-01-13

Tid för bättre vatten – samrådsmöte Visby

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt ordnar samrådsmöte för alla som är intresserade av vattenfrågor. Var med och påverka hur vi ska j…

2015-01-13

Samrådsmöte Halmstad

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Halmstad den 13 januari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Åt…

2015-01-13

VISS-utbildning Halmstad

I samband med samrådsmötet i Halmstad håller Länsstyrelsen Halland ett utbildningstillfälle i VISS.

2015-01-13

Samrådsmöte Halmstad

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Halmstad den 13 januari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Åt…

2015-01-13

VISS-utbildning Halmstad

I samband med samrådsmötet i Halmstad håller Länsstyrelsen Halland ett utbildningstillfälle i VISS.

2015-01-14

150114 Referensgruppsmöte Västerås

Tisdagen den 14 januari har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt möte med sina referensgrupper om förslag till åtgärdsprogram, miljökv…

2015-01-15

Tid för bättre vatten – samrådsmöte i Alvesta för kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt ordnar särskilt samrådsmöte för kommuner i distriktet. Samrådet gäller dokumenten Förslag til…

2015-01-19

Samrådsmöte kommuner i Sundsvallsområdet

Ta chansen att diskutera vattenarbetet i din kommun! Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få…

 

2015-01-19

Samrådsmöte Sundsvall

Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få bättre vatten i vårt land. Vattenmyndigheten i Bottenhav…

2015-01-20

Samrådsmöte Göteborg

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Göteborg den 20 januari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Åt…

2015-01-20

Tid för bättre vatten- samrådsmöte Västerås

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt ordnar samrådsmöte för alla som är intresserade av vattenfrågor. Var med och påverka hur vi ska j…

2015-01-22

Tid för bättre vatten – samrådsmöte i Linköping för kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt ordnar särskilt samrådsmöte för kommuner i distriktet. Samrådet gäller dokumenten Förslag til…

2015-01-27

Samrådsmöte Falköping

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Fallköping den 27 januari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, …

Samrådsmöte Arjeplog

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendir…

2015-01-27

Samrådsmöte Arjeplog

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendir…

2015-01-28

Samrådsmöte Mariestad

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Mariestad den 28 januari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Å…

2015-01-28

Samrådsmöte kommuner i Hudiksvallsområdet

Ta chansen att diskutera vattenarbetet i din kommun! Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få…

2015-01-28

Samrådsmöte Hudiksvall

Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få bättre vatten i vårt land. Vattenmyndigheten i Bottenhav…

2015-01-29

Samrådsmöte Uddevalla

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Uddevalla den 29 januari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Å…

Samrådsmöte kommuner i Gävleområdet

2015-01-29

Samrådsmöte Skellefteå

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendir…

2015-01-29

Samrådsmöte Gävle

Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få bättre vatten i vårt land. Vattenmyndigheten i Bottenhav…

2015-02-03

Samrådsmöte Arvidsjaur

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattend…

2015-02-03

Tid för bättre vatten- samrådsmöte Stockholm

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt ordnar samrådsmöte för alla som är intresserade av vattenfrågor. Var med och påverka hur vi ska j…

2015-02-03

Samrådsmöte Mora

Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få bättre vatten i vårt land. Vattenmyndigheten i Bottenhav…

2015-02-03

Restaurering i marin miljö

Välkommen till Sveriges första konferens kring restaurering i marin miljö.

2015-02-04

Tid för bättre vatten – samrådsmöte Målilla

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt ordnar samrådsmöte för alla som är intresserade av vattenfrågor. Var med och påverka hur vi ska j…

Samrådsmöte Karlstad

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Karlstad den 4 februari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Åt…

Samrådsmöte kommuner i Moraområdet

Ta chansen att diskutera vattenarbetet i din kommun! Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få …

Samrådsmöte Luleå

 

2015-02-04

Samrådsmöte Karlstad

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt ordnar öppet samrådsmöte i Karlstad den 4 februari. Samrådet gäller förslag till Förvaltningsplan, Åt…

2015-02-04

Samrådsmöte kommuner i Moraområdet

Ta chansen att diskutera vattenarbetet i din kommun! Mellan 1 november 2014 och 30 april 2015 pågår samråd kring vad som behöver göras för att få …

2015-02-04

Samrådsmöte Luleå

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattend…

2015-02-05

Nationellt samrådsmöte för myndigheter och länsstyrelser

Havs- och vattenmyndigheten arrangerar i samverkan med vattenmyndigheterna ett nationellt samrådsmöte den 5 februari i Stockholm.

2015-02-05

Tid för bättre vatten- samrådsmöte Katrineholm

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt ordnar samrådsmöte för alla som är intresserade av vattenfrågor. Var med och påverka hur vi ska j…

2015-02-06

Nationellt samrådsmöte för bransch- och intresseorganisationer

Havs- och vattenmyndigheten arrangerar i samverkan med vattenmyndigheterna ett nationellt samrådsmöte den 6 februari i Stockholm.