Penilla Gunther är ny energipolitisk talesperson för KD efter Mats Odell

Förkortade tillståndsprocesser är en av ambitioner för Penilla Gunther som är Kristdemokraternas nya energipolitiska talesperson och efterträder Mats Odell.

Hon är också kritisk mot vattenverksamhetsutredningens förslag som hon uppfattar vara för långtgående. Dagens produktionskapacitet från vattenkraftverken bör inte minska.

Det framgår i av en intervju på Second Opinion.

Stöd till olika produktionssätt bör utformas neutralt:

“Vilket förnybart kraftslag det än handlar om, så gäller det att se att alla kan bidra på sikt och att alla utgår från något slags behov. Det gäller dock att utforma stöden så att olika politiska mål inte motverkar varandra. Till exempel när det kommer till den småskaliga vattenkraften och kraven på att riva upp gamla vattendomar, då frågar jag mig om det alltid är nödvändigt för vattenkraftverk som stått där länge och bidrar till företagens energiförsörjning på landsbygden, något som vi vill främja. Då kan målen gå stick i stäv med varann.”

Även den storskliga vattenkraften anser hon hotas av vattenverksamhetsutredningen, vilket är ett problem:

“Och när det kommer till den storskaliga vattenkraftens framtid är Penilla Gunther tydlig med prioriteringen. Hon tycker att de förslag som kommit fram i vattenverksamhetsutredningen för att förbättra den biologiska mångfalden och som kommer att leda till minskad elproduktion från vattenkraften är fel väg att gå.
– Jag är tveksam till att ändra förutsättningarna på det här sättet för vår vattenkraft. Det handlar i grunden om att vattenkraften är en stabil energikälla med en välkänd teknik som fungerar bra i Sverige. Den behövs för att kunna hantera våra klimatomställningar mellan kyla och värme. Vattenkraften kan vi i praktiken inte bygga ut och då kan vi inte heller minska den.”

Till sist är hon också väl medveten om effektproblematiken. Det är glädjande då allt för stor del av vår energidebatt bortser från det faktum att det är ganska lätt att få fram tillräckligt med el på årsbasis, men svårt att få fram tillräcklig effekt exakt när den behövs.

Där spelar den småskaliga vattenkraften en viktig roll. Trots att den inte kan användas som reglerkraft bidrar den till baskraften, vilket frigör vatten för reglerkraft i de stora vattenkraftverken.