Vattenkraft i Skottland

Den småskaliga vattenkraften i Storbritannien har de senaste 2-3 åren haft en kraftig utveckling och då gäller det främst Skottland. Man kan tycka det är förvånande eftersom implementeringen av ramdirektivet för vatten gäller även där, men man har valt en…

SVAF remissyttrande över ”I Vått och Torrt”

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade slutbetänkande. Vi ansluter oss i stort till Svensk Energis yttrande, men har ytterligare invändningar och lämnar därför följande synpunkter som är av stor betydelse för våra medlemmar: Sammanfattning: Vattenkraft…

Svenska Kraftnät sågar ”I Vått och Torrt”

Svenska kraftnät, med förre försvarministern Mikael Odenberg i spetsen, totaltsågar slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningen. Det statliga affärsverket ifrågasätter dessutom kompetensen hos kollegerna på både Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheter konstaterar inledningsvis att slutbetänkandet inte har beaktat de synpunkter som myndigheten…

Svensk Energi om ”I Vått och Torrt”

Svensk Energi har lämnat sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningen. Föreningen stödjer flertalet punkter i utredningen. Samtidigt innehåller utredningen ett antal förslag som kan få stora och oönskade konsekvenser om de genomförs. Kjell Jansson, vd på Svensk Energi kommenterar remissvaret: – Svensk…