Vattenkraft i Skottland

Den småskaliga vattenkraften i Storbritannien har de senaste 2-3 åren haft en kraftig utveckling och då gäller det främst Skottland. Man kan tycka det är förvånande eftersom implementeringen av ramdirektivet för vatten gäller även där, men man har valt en annan tolkning av direktivet och vattenkraften ser inte direktivet som samma hinder som i Sverige. … Läs mer

Riksdagsledamöter från Skaraborg vill rädda småskalig vattenkraft

I Värsta Götalands län tvingas nu dryga 50-talet småskaliga, ofta historiska, vattenkraftverk söka helt nya tillstånd, vilket innebär en svår och dyr process där kvarnägaren tvingas betala hela processen, för alla som deltar, från myndigheter till grannar. Detta trots att miljöfrågorna kan lösas på avsevärt bättre sätt för förhållandena i vattnet. Cecila Widegren (M) från Vara … Läs mer

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden om “I Vått och Torrt

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden sammanfattar sin syn på förslagen: Det är Vattenrådets uppfattning att förslagen som lämnats i slutbetänkandet på ett oacceptabelt sätt försvårar och i praktiken omöjliggör fortsatt produktion av miljövänlig elektricitet i många småskaliga vattenkraftverk. Konsekvensanalys Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden anser det som behjärtansvärt att värna vattendragens naturliga flora och fauna. … Läs mer

SVAF remissyttrande över “I Vått och Torrt”

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade slutbetänkande. Vi ansluter oss i stort till Svensk Energis yttrande, men har ytterligare invändningar och lämnar därför följande synpunkter som är av stor betydelse för våra medlemmar: Sammanfattning: Vattenkraft är viktig för klimatfrågans lösning. Småskalig vattenkraft är viktig ur många aspekter, som bevarare av … Läs mer

Svenska Kraftnät sågar “I Vått och Torrt”

Svenska kraftnät, med förre försvarministern Mikael Odenberg i spetsen, totaltsågar slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningen. Det statliga affärsverket ifrågasätter dessutom kompetensen hos kollegerna på både Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheter konstaterar inledningsvis att slutbetänkandet inte har beaktat de synpunkter som myndigheten tidigare lämnade på delbetänkandet (SOU 2013:69: ”Svenska kraftnät vidhåller att vattenverksamhetsutredningen saknar den helhetssyn som … Läs mer

Svensk Energi om “I Vått och Torrt”

Svensk Energi har lämnat sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningen. Föreningen stödjer flertalet punkter i utredningen. Samtidigt innehåller utredningen ett antal förslag som kan få stora och oönskade konsekvenser om de genomförs. Kjell Jansson, vd på Svensk Energi kommenterar remissvaret: – Svensk Energi anser att ökad biologisk mångfald och bättre vattenkvalitet kan uppnås genom att  effektivisera dagens … Läs mer