Välkommen till Svensk Vattenkrafts Årstämma

OBS! Kallelse till stämman har den 30 mars skickats ut med mail till alla som anmält mailadress och i brev till övriga Välkommen till SVAF:s Årsstämma 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Lördag 18 april:           EU-kommissionen undersöker återuppbyggnad av småskalig vattenkraft i RESTOR Hydro projektet kl 12 – 17 Tillåter svenska myndigheter återstart? Vad … Läs mer

Energikommissionens ledamöter

Energiminister Ibrahim Baylan  beslutade på torsdagen den 26 mars vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Följande ledamöter kommer att ingå i Energikommissionen: Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna Maria Strömkvist, Socialdemokraterna Åsa … Läs mer

Småskaligt strömkraftverk har minimal miljöpåverkan

  För att undersöka regleringspåverkan vid Björkaholms kraftverk i Värmland har bottenfauna från två likvärdiga lokaler i Björka älv samlats in och analyserats. Sparkprover togs ca 100 – 200 m nedströms kraftverket och vid en referenslokal uppströms kraftverket. Resultatet utvärderades enligt de svenska bedömningsgrunderna. Det var en mycket hög överensstämmelse av arter mellan lokalerna (73 … Läs mer

Debatt i tidningen Land

Miljöprövningen av de småskaliga vattenkraftverken är rent ut sagt absurd. Processen kostar inte sällan fantasisummor, bland annat då kraftverksägaren också måste betala rättegångskostnaderna för statens rätt rabiata advokater vid Kammarkollegiet, en myndighet som tycks överklaga varje vattendom som ger en kraftverksägare tillstånd. Kerstin Davidson, Land Lantbruk #13 2015 Följ debatten här!

LRF Örebro om vattendirektivet

Sveriges implementering av vattendirektivet ger mig kalla kårar efter ryggen. Inte så att jag har något emot rent vatten – tvärt om. Klart vi ska jobba för så liten påverkan på vattnet som är möjligt, men det är sättet som det hanteras som ger dessa olustkänslor. Per Willén regionordförande LRF Örebro Läs hela artikeln här.