Debatt i tidningen Land

Miljöprövningen av de småskaliga vattenkraftverken är rent ut sagt absurd. Processen kostar inte sällan fantasisummor, bland annat då kraftverksägaren också måste betala rättegångskostnaderna för statens rätt rabiata advokater vid Kammarkollegiet, en myndighet som tycks överklaga varje vattendom som ger en kraftverksägare tillstånd.
Kerstin Davidson, Land Lantbruk #13 2015

Följ debatten här!