Rolf Strömberg, nestor i vattenrätt: Äldre tillstånd och hävd gäller

Urminnes hävd och gamla privilegiebrev gäller alltjämt som tillstånd för vattenkraftverk. Rolf Strömberg, nestorn bland de sakkunniga i svensk vatten- och miljörätt, reder ut begreppen i en intervju i DI Agenda Energi. Mycket kring vattenrätten förbisågs  när miljöbalken infördes, säger Rolf Strömberg till DI Agenda Energi: Lagrådet kritiserade också brådskan, som medförde många slarvfel, stora … Läs mer

Märkligt att vattenkraften inte engagerar fler…

Second Opinion Energi har intervjuat statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som resonerar om tänkbara kärnkraftspolitiska framtidsscenarion.Han kommenterar sist i artikeln vattenkraftens problem som följer: Vattenkraften är just nu med vattenverksamhetsutredningen högintressant, har vattenkraften potential att bli allmänt intressant och bli en faktor för hur vi röstar? – Lokalt är det en stor fråga, men inte nationellt vilket … Läs mer

P4 Värmland: Nya regler ett dråpslag för små vattenkraftverk

Sveriges Radio Värmland har intervjuat Christer Hedberg; “Vattenverksutredningen innebär att alla kraftägare får söka nya tillstånd enligt Miljöbalken, något som kommer att ruinera de flesta företagare som driver små vattenkraftverk. Det tror Värmland Dalslands Vattekraftförening. De som drabbas hårdast är småskalig vattenkraft. Det finns hundratals mindre anläggningar i Värmland och dom flesta har inte råd … Läs mer

KURS I SMÅSKALIG VATTENKRAFT INSTÄLLD – Återkommer under hösten

Den planerade kursen i småskalig vattenkraft i Karlstad den 28-29 april är inställd. Nästa kurstillfälle blir under hösten 2014. Denna kurs, Grundkurs i småskalig vattenkraft, har arrangerats över 15 år, har varit mycket populär och mer än 250 personer har gått kursen. Den har under åren utvecklats en hel del. Dagsprogramen är upplagda så att … Läs mer

Kvarnägare i Lidan och Nossan informerade politiker om länsstyrelsens åtgärder

Mötet i föreningshuset i Tråvad bevakades av lokala medier: I Radio Skaraborg intervjuas Gunnar Eriksson: Gunnar Eriksson har drivit Brotorps kvarn i Tråvad sedan 1975. År 2015 går tillståndet ut och han befarar att det kan bli mycket kostsamt. – Kvarnen är skattlagd en gång i tiden, det innebär att den har tillstånd. Kostnaderna för … Läs mer