Märkligt att vattenkraften inte engagerar fler…

Second Opinion Energi har intervjuat statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som resonerar om tänkbara kärnkraftspolitiska framtidsscenarion.Han kommenterar sist i artikeln vattenkraftens problem som följer:

Vattenkraften är just nu med vattenverksamhetsutredningen högintressant, har vattenkraften potential att bli allmänt intressant och bli en faktor för hur vi röstar?
– Lokalt är det en stor fråga, men inte nationellt vilket är märkligt. Den borde engagera fler. Nej generellt sett tar folk elektrisk energi för givet och behöver inte fundera över frågan, det är på samma sätt som att vattnet förväntas komma ur kranen.

https://svenskvattenkraft.se/wp-admin/post-new.php