Den småskaliga vattenkraften skall värnas och utvecklas. Inte avvecklas!

Efter att myndigheterna på juridiskt mycket tveksamma grunder under några år sökt riva ut så mycket småskalig vattenkraft som möjligt kan branschen nu andas ut (åtminstone för tillfället). Orsaken är den politiska uppgörelsen, som 12 april resulterade i en proposition från regeringen till riksdagen: Vattenmiljö och vattenkraft. Den politiska avsikten är glasklar, vattenmiljön ska förbättras … Läs mer