Den småskaliga vattenkraften skall värnas och utvecklas. Inte avvecklas!

Efter att myndigheterna på juridiskt mycket tveksamma grunder under några år sökt riva ut så mycket småskalig vattenkraft som möjligt kan branschen nu andas ut (åtminstone för tillfället).

Orsaken är den politiska uppgörelsen, som 12 april resulterade i en proposition från regeringen till riksdagen: Vattenmiljö och vattenkraft. Den politiska avsikten är glasklar, vattenmiljön ska förbättras utan att den småskaliga vattenkraften hotas, i stället ska denna kunna utvecklas på många sätt.

Läs vårt pressmeddelande här!