Riksdagsdebatt 28 juni om småskalig vattenkraft

Debatten berör bl. a. Schwarze Sulm i Österrike som vi tidigare rapporterat om här. Den domen är, som miljöministern säger, omfattande med sina 84 punkter. Av punkt 73 nedan framgår betydelsen av diversifierad energiförsörjning. Där kan småskalig vattenkraft i hög grad redan nu bidra och i ännu högre mån bidra genom att verkställa projekt som … Läs mer

Den småskaliga vattenkraftens roll all viktigare

Den småskaliga vattenkraften spelar redan en viktig roll i elsystemet, och kommer av främst två skäl att bli allt viktigare för eltillförsel, effekttillgång och nätstabilitet, särskilt i södra Sverige. Läs Magnus Edvinssons och Thomas Sandbergs debattinlägg i ERA här!

Bra möte med EU-parlamentariker Linnea Engström m.fl.

Medverkande var: Johan Lind Mälarenergi AB/Svensk Vattenkraftförening Linnea Engström EU-parlamentariker (MP) Lennart Gladh WWF Per Vidlund Ängsö Fisk Per-Arne Blomberg fiskeklubben Aspen Magnus Edström Kommunalråd (MP) Johan Lind från Mälarenergi och Svensk Vattenkraftförening mötte den 3 september EU-parlamentariker Linnea Engström (MP), Magnus Edström kommunalråd Västerås (MP) samt övriga för diskussion och förutsättningar för vattenkraft och … Läs mer

Torrår

Tekniska verken i Linköping, Yxerns Regleringsföretag och Länsstyrelsen i Kalmar har äntligen delvis nått en samsyn i tillämpningen av en vattendom från 1938. Verksamhetsutövarna har till följd av naturens innehållande av nederbörd länge försökt få göra avsteg från driftsvillkoren i vattendomen, medan tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, hävdat att den endast har att tillse att verksamhetsutövarna följer de … Läs mer

LAND Lantbruk: Vila på hanen om vattenkraften, länsstyrelser!

På sistone har en del lättnader ställts i utsikt för landets småskaliga vattenkraftverk. Den politiska viljan tycks tydlig. Men detta verkar inte ha nått statens förlängda arm; länsstyrelserna. Det skriver Land Lantbruks politiska redaktör Kerstin Davidson. Det är lätt att hålla med. Det vore enkelt för länsstyrelserna att prioritera övergivna flottningsverksamheter etc. och avvakta den … Läs mer

LRF: Orimliga kostnader av vattenbeslut

En markägare med ett mindre vattenkraftverk på sina ägor får betala minst en halv miljon kronor för tillstånd om regeringens vattenförslag går igenom. Och utmed vattendrag påverkas brukandet när allt fler vattenskyddsområden bildas. För att visa politikerna om regelkonsekvenser bjöd LRF Sydost in till tre träffar ute i fält. Det blev en ögonöppnare för de … Läs mer