Energikommissionens ledamöter

Energiminister Ibrahim Baylan  beslutade på torsdagen den 26 mars vilka personer som kommer att ingå i Energikommissionen. Det första sammanträdet äger rum den 8 april. Den parlamentariska kommissionen ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050.

Följande ledamöter kommer att ingå i Energikommissionen:
Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
Maria Strömkvist, Socialdemokraterna
Åsa Westlund, Socialdemokraterna
Lars Hjälmered, Moderaterna
Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna
Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna
Lise Nordin, Miljöpartiet
Rickard Nordin, Centerpartiet
Birger Lahti, Vänsterpartiet
Maria Weimer, Folkpartiet
Penilla Gunther, Kristdemokraterna

Ordförande i Energikommissionen är Ibrahim Baylan. Chef för Energikommissionens kansli är Bo Diczfalusy.
Till kommissionens sammanträden kommer dessutom generaldirektörerna för Affärsverket Svenska kraftnät (Mikael Odenberg), Energimyndigheten (Erik Brandsma) och Energimarknadsinspektionen (Anne Vadasz-Nilsson) att inbjudas.
 

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
cell 072-545 70 79
Bo Diczfalusy
Kanslichef
072-2346030
http://www.regeringen.se/sb/d/20068/a/256468