Klimatet — inte den småskaliga vattenkraften — drabbar Vätternrödingen

Vätternrödingen är nu akut hotad enligt en rapport från Högskolan i Skövde, skriver Dagens Industri.

Anledningen är främst klimatförändringar. Däremot lär knappast åtgärder för att minska dessa hjälpa på kort sikt.

Rapportens slutsatser är istället att för att hjälpa vätterrödingen krävs åtgärder som att begränsa inplanterade kräftors jakt på rom, minska konkurrens från inplanterad lax och undvika för stort uttag från yrkes- och fritidsfiske.

Det bör noteras att beståndet har minskat kraftigt de senaste 50 åren, det vill säga långt efter utbyggnaden av den småskaliga vattenkraften, och har fortsatt att minska. Detta talar emot teorin att det är den småskliga vattenkraften som är boven i dramat. Forskarna pekar i stället på fisket som både tar av beståndet och driver fram inplantering av kräftor och lax.

Svensk Vattenkraftföreningen har inget emot fiske, tvärt om, men vi vill uppmärksamma att det finns flera skäl till ekologiska störningar i vattenmiljöer och att den småskaliga vattenkraften av allt att döma är ett av de minsta problemen.