Skall el vara exportprodukt är alla källor viktiga

Spännande artikel om den framtida energimarknaden i Ny Teknik.

Skribenterna är Lars Agaard, vd Dansk Energi, Oluf Ulseth, vd Energi Norge, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Juha Naukkarinen, vd Finsk Energiindustri. Detta är helt klart industrins röster, och det är delvis därför de är intressanta.

Visionen är att Norden i framtiden skall bli exportör av förnyelsebar el med hög leveranssäkerhet.

Idén är inte ny. Det intressanta är att artikeln aktualiserar effektproblemet som ju ofta är bortglömt i den svenska energidebatten. De flesta läsare här förstår det, men i debatten ligger fokus i hög utsträckning på den totala elproduktionen under året. Man glömmer att en kall, vindstilla januarimorgon när hela Sverige startar upp behöver vi allt som finns tillgängligt. Att få fram tillräckligt med energi är ganska lätt. Att få fram tillräckligt med effekt exakt när den behövs är väsentligt svårare.

En central faktor i att både kunna föra in mer vind och sol i systemet och ha effekt när den behövs är vattenkraften. Både den storskaliga och den småskaliga. Visserligen ger den senare inte så stor andel, men om vi i framtiden skall ha högklassig el som exportprodukt går det inte att låtsas som om inte varenda procent är viktig. Särskilt inte när det handlar om den mest klimatsmarta el som går att få fram.