Osäker politik och höga skatter problem för framtiden

Per Nordlund är regiondirektör för Statkraft Sverige. I denna intervju diskuterar han förutsättningarna för elförsörjningen i Sverige och vad regeringens energikommission bör hantera. Bland annat handlar det om förutsättningarna för vattenkraften:

“Bland annat på vattenkraftsidan råder en osäkerhet om framtida regler som gör det mycket svårt att räkna på investeringar i förnyelser av gamla vattenkraftanläggningar. Vi är vana vid och inställda på att hantera marknadsprisrisker, men de regulatoriska förutsättningarna måste bli mer stabila och förutsägbara. Ett annat bekymmer är att vattenkraften i dag beskattas mycket hårt i förhållande till intäkterna. Osäkerhet på tillståndssidan och höga skatter riskerar att bromsa upp förnyelserna av äldre vattenkraftanläggningar.”

Det är en viktig insikt. Vattenkraften är vår mest miljövänliga elproduktion som också uppfyller kraven på leveranssäkerhet och reglerbarhet och står för cirka hälften av vår elproduktion. Att det råder osäkerhet kring de politiska förutsättningarna är anmärkningsvärt.