”Det dummaste och mest ogenomtänkta på länge”

I en intervju i Värmlands Folkblad säger Erik Evestam, verksamhetsutvecklare på LRF att vattebdirektivet i grunden är bra. Men att det i nuvarande form är tvärtom: – Sverige har övertolkat direktivet extremt på ett sätt som ingen annan gjort.

Artikeln fortsätter: Erik Evestam menar att Vattenmyndighetens tolkning går ut på att vattendragen ska återgå till ursprungsskick, så som de var innan mänsklig påverkan.

– Vattnet ska återställas till hur det var någon gång före Gustav Vasas tid. Det var under Vasa man började med att dämma upp vatten. I dag finns inget opåverkat vatten. Vi har haft bruk, smedjor, hyttor, flottning, dämt upp vatten för att motverka översvämning och vallat in för jordbruk. Det är enorma åtgärder som ska genomföras om allt detta ska återställas, säger han.

I LRF:s ögon får lantbrukarna ta den största smällen. Medan bil- och flygburna utsläppskällor inte nämns finns flera åtgärder för jordbrukare. Det kan vara allt från att privata markägare måste ta bort smådammar för vattenkraft till att anlägga kalkfilterdiken och våtmarker vid ängar för att motverka övergödning.

Visst ska man ha bra vatten, det är alla överens om. Men genomför man detta måste man bygga om landsbygden på ett sätt vi aldrig tidigare sett. Genomförs programmet och de kostnader det för med sig, så överlever sannolikt ingen lantbrukare, säger Erik Evestam som påpekar att många ekosystem anpassat sig till dagens situation.

Han har kartlagt vilka åtgärder som föreslås för varje kommun. Slutsatsen är att Säffle och Karlstad drabbas hårdast i länet. Säffle ska enligt direktivet anlägga 400 hektar våtmark. Karlstad har Vänerläget plus ett stort reningsverk med förslag på hårdare föroreningsnivåer.

– De som drabbas hårdast är orterna runt Vänern. Arvika har också mycket uppdämt vatten, liksom Sunne där vatten ska återställas. Där finns mycket rester från industrier.

Erik Evestam fortsätter:

– Nu när konsekvenserna börjar gå upp för kommuner och andra ser de flesta att det är omöjligt. Det här är det dummaste och mest ogenomtänkta vi sett på väldigt länge, säger han till VF:s Sofie Gustafsson.

http://www.vf.se/nyheter/allman/det-dummaste-och-mest-ogenomtankta-pa-lange