Di: Miljöbalken bromsar hållbarhetsarbetet

Inte bara SVAF tycker miljöbalken är föråldrad som enbart tar upp miljö i mycket snäv mening. Debattörer vill tala om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, en mycket bredare ansats. Och då säger de ändå mycket litet om klimatet! Notera att debattörerna representerar mycket olika (politisk) bakgrund.

Läs debattartikeln här!