Viktigt kulturarv hotas av bristande miljöhänsyn

Längs åar och älvar finns de gamla kvarnarna och bruksmiljöerna. Många av dem har höga kulturhistoriska värden och är omtyckta besöksmål. Nu hotas dessa unika miljöer av nya bestämmelser för vattenverksamhet.

Om detta skriver Maria Norrfalk, ordförande Sveriges hembygdsförbund, m. fl. i Dagens Samhälle.

Läs hela artikeln här!