Flerfondslösning ska finansiera lokalt ledd utveckling

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling för samtliga fyra EU-fonder. Lokalt ledd utveckling går att jämföra med det som i Landsbygdsprogrammets föregående period benämndes Leader.

– Lokala organisationer oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring. Verksamheter som lokalt skapar utveckling och nya jobb, säger näringsminister Annie Lööf.
– Lokalt ledd utveckling är för mig synonymt med lokalt engagemang, ett underifrånperspektiv och att vilja göra skillnad för sin bygd. Genom att använda EU:s samtliga fonder underlättar vi för alla entreprenörer, kreatörer och landsbygdsutvecklare att förverkliga sina idéer och skapa jobb i hela landet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.