SVAF:s Årsstämma i Karlstad 12 och 13 april 2014

SVAF:s Årsstämma

12 och 13 april 2014

Carlstad Congress Center

 

Lördag 12 april:

Registrering och kaffe från 09.15

10.00

Programmet startar med: EU på två stolar?

Återstarter i RESTOR Hydro och utrivningar i Ramvattendirektivet, eller..?

Om Restor Hydro och Mill Map

Om Vattenverksamhetsutredningen

Vad vet vi hittills? Vad säger politikerna?

Omlöp, fiskvägar, faunapassager

Vad vet vetenskapen?

Paneldebatt: Vad säger experterna?

Klimatförändringar och Översvämningsdirektivet

Vad händer med medelvattenföringen?

Vad innebär Översvämningsdirektivet?

 Middag

 

Söndag 13 april

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Vattenverksamhetsutredningen och kraftverken

10.30 SVAF:s årsstämma: Arsredov_berattelse2013-12-31 (2)

11.30 VDVF:s årsstämma

12.30 Lunch

13.30

Elhandel och elcertifikat

Försäkringar

”Nettodebitering”

Kraftverksbesök i Deje ca tre mil uppströms Karlstad, vi får se anläggningen som byggdes 1992 – som nås från Deje-sidan (västra stranden av Klarälven) och dammen.

 

 

Priser:

Lördag 12 april

Kaffebuffé                                                                                   75:-

Lunch inkl. dryck                                                                   175: –

Kaffebuffé                                                                                   75: –

Paketpris för medlem:                                                         200:-

 

Middag (vin etc. ingår inte)                                                    450:-

 

Söndag 13 april

Kaffebuffé                                                                                   75:-

Lunch inkl. dryck                                                                   175: –

Kaffebuffé                                                                                    75: –

Paketpris för medlem:                                                        200:-

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anmälan

 

Medlem/Företag: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________                               

 

Medarbetare: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

Medlem:

Kaffebufféer + lunch    Lördag ______                   Söndag____

 

Övriga:

Antal kaffebuffé:         Lördag fm  ____    em ____  Söndag fm ____  em ____

 

Antal lunch:                Lördag __________________  Söndag _________________

 

Alla:

Antal middag:             lördag kväll _______________________________________

 

För ytterligare information kontakta:

Kansliet 0221-824 22 måndag – torsdag 8-12, 13-16