Europaportalen: Hård kritik mot tysk energipolitik

En tysk expertgrupp menar att den tyska lagen om att öka andelen förnybar energi inte är bättre för miljön eller ökar innovationen men däremot är en kostsam historia.

Den statliga utredningen, som beställts av tyska regeringen och författats av expertkommittén EFI, överlämnades till förbundskansler Angela Merkel på onsdagen. Och utredningens kritik mot den tyska lagen om att öka andelen förnybar energi är bitande.

”Kommissionen ser inget rättfärdigande för fortsättandet av lagen om förnybar energi. Lagen gör elen dyrare, men för inte med sig ett bättre klimatskydd och har inte heller lett till fler innovationer”, heter det i pressmeddelande från EFI som består av sex tyska professorer inom olika områden.

Energilagen trädde i kraft 2000 med målet att öka andelen förnybar energi. Mellan införandet och 2013 har andelen ökat från 7 till 23 procent. 2050 är målet att andelen ska ligga på minst 80 procent.

Samtidigt visar en annan studie att den tyska exporten under 2013 skulle ha varit motsvarande 135 miljarder kronor större om inte dess industri behövt betala det högre energipriset som övergången till förnybar energi för med sig. Studien slår också fast att prisökningen slagit oproportionerligt hårt mot små och medelstora företag, rapporterar Financial Times.