2024 års Skvaltapris tilldelas Rune Hallgren

Föreningens ordförande Gustaf Hellström (till väster) överlämnar 2024 års Skvaltapris till Rune Hallgren

Genom att kombinera sin gedigna expertis med en outtröttlig vilja att lära och dela med sig av kunskap har Rune blivit en oumbärlig resurs för SVAF och branschen som helhet. Han är djupt insatt i både regelverk från EU och från svenska lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, vilket gör hans bidrag ännu mer värdefullt. För sitt enastående arbete och sitt oförtröttliga engagemang tilldelas Rune Hallgren årets Skvaltapris med stor glädje och uppskattning från Svensk Vattenkraftförening.