Vattenkraften avgörande i den gröna omställningen

De uppdämda vattendragen är en grund för hela vår industriella tillväxt och anläggningarna byggdes för i många fall hundratals år sedan – då dagens städer blott var små byar, skriver Erik Evestam.

Läs hans artikel här!