Vår ordförande debatterar i Land Lantbruk

Vattenkraftens samhällsnyttor måste värnas

I förra veckan förlängde regeringen pausen för omprövningen vattenkraften. Det som skulle bli en enkel process har utvecklat sig till ett administrativt monster utan slut. Det skriver Gustaf Hellström, ordförande för Svensk Vattenkraftförening.

Läs hela artikeln här.